Wat gaan we doen

We moeten dit over een langere termijn plannen en uitstrijken over meerdere jaren.

We zullen moeten zorgen, dat de waterkwaliteit aantrekkelijk is en blijft voor de vis, denk aan voedsel, zuurstof, schuil en paai mogelijkheden.
Dit kan op verschillende manieren bewerkstelligt worden, er zijn diverse keuzes, maar ook veel beperkingen.
Waterplanten, vissenbossen, wilgenmatten tot bekrijten toe, kunnen deze resultaten opleveren.


      
Uitzetting van waterplanten, welke uit de Sloeplas zijn gerooid.

      
      
Na een rondje kerstbomen verzamelen zijn de vissenbossen uitgezet.Met grote regelmaat worden diverse wateren gemonitord op temperatuur en het zout / zuurstofgehalte.

Zo zullen we, naast de hengelvangstregistratie, onze wateren monitoren op het zuurstof en zoutgehalte en hoe de verhoudingen en gedragingen hiervan zijn, ten opzichte van de temperatuur en weersinvloeden.

Om geen geld over de balk te smijten moeten we eerst kijken wat de mogelijkheden zijn en wat het kosten / baten plaatje gaat worden.
Op deze wijze kunnen we tot een verantwoord plan komen, met betrekking tot visuitzet.
We kiezen voor de langere termijn, investeren in de toekomst is onze visie.
Vanuit de vereniging maaien we visstekken.
Om visstekken te maaien, heeft de vereniging van twee partijen toestemming nodig.
Voor hetgeen wat op het land staat, moeten we toestemming hebben van de Gemeente Vlissingen, voor wat achter de beschoeiing staat (in het water) van Waterschap Scheldestromen.
De gemeente houdt met veel zaken rekening, honden-uitlaatstroken, natuuraanzicht, privacy van omwonenden etcetera, etcetera.

      
Regelmatig worden de stekken gemaaid.

Waterschap Scheldestromen volgt de Gemeente Vlissingen vaak in deze besluiten, maar houdt ook rekening met het behoud van de oevers en met wat voor soort water het is, denk aan de primaire en secundaire watergangen.
Voor de aantallen van visstekken, krijgen wij een maaivergunning, daarin staan de afmetingen en het aantal malen, dat we mogen maaien en in welke tijden (broedtijd).