Controle verenigingswater

Het bestuur en leden van H.V. Vlissingen vinden het belangrijk dat alle beoefenaars van de hengelsport zich aan de regels houden.


De vereniging heeft 2 verenigingscontroleurs welke door Sportvisserij Nederland zijn opgeleid.
Deze controleurs voeren zo'n 150 controles uit op de wateren van de vereniging.


Toch blijkt dit nog niet genoeg, de vereniging kan hierin nog wel wat versterking gebruiken.
De vraag luidt of er interesse is bij onze leden om zich te laten opleiden tot controleur en daarna actief deel te nemen als controleur bij de vereniging.
Zie voor meer informatie het tabblad vacature.


Tevens heeft H.V. Vlissingen toestemming gegeven aan Sportvisserij Zuidwest Nederland dat hun BOA's controles mogen uitvoeren op onze wateren.