Sportvisserij Zuidwest Nederland


Sportvisserij Zuidwest Nederland hecht veel waarde aan naleving van de Visserijwet en zet zich daarom in voor een goede controle van visdocumenten (VISpas) en handhaving van de visserijregels.


Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft de beschikking over ruim 30 Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) die jaarlijks meer dan 15.000(!) controles uitvoeren.


Deze BOA's hebben naast het uitvoeren van controles ook een rol als "gastheer" van onze wateren.


Verder voeren de BOA's - veelal in samenwerking met de NVWA en de Nationale Politie - acties uit om visstroperij tegen te gaan.


Naast de vele BOA's bezit Sportvisserij Zuidwest Nederland drie controleboten waarmee efficiƫnte controles en stroperijacties uitgevoerd worden op de grote wateren.