Wie is het bestuur

Het Dagelijks Bestuur.

Jan-Willem Hakvoort.

Functies;   
1ste Voorzitter 
2de Penningmeester    

 Mirja Torbijn-Schuit. 

 Functies;  
1ste Penningmeester
2de Secretaris 
Ledenadministratie


 John Torbijn.
                                               
 Functies;
1ste Secretaris                                                                                    
2de Voorzitter
Ledenadministratie

De Algemene Bestuursleden ZOET.

Rob Verwilligen.


Maarten Stock.

Zij vertegenwoordigen de zoet watervissers van de vereniging.