Waarom doen we dit

Ten eerste kwam naar voren om de hengeldruk op de nu populaire, druk beviste wateren te verlagen.Zo zijn de vangsten bij de wedstrijden meerdere jaren gemeten en hebben enkele bestuursleden dit bij hun vrije vissessies op de onbekende wateren toegepast.Vanaf 2016 is de hengelvangst op deze manier geregistreerd.
We zullen ons moeten focussen om meerdere wateren tot aantrekkelijke viswateren om te zetten.


Nu wij diverse wateren ingebracht hebben in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren, moeten we er voor zorgen, dat de vereniging positief op de kaart wordt gezet.
Tevens zijn wij vanuit de Kader Richtlijnen Wateren verplicht, om te zorgen voor een goed en natuurlijk visstand / waterbeheer.