Opzegging lidmaatschap

HET LIDMAATSCHAP LOOPT VAN 01 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER.
OPZEGGINGEN DIENEN VÓÓR 1 OKTOBER  VAN HET NIEUWE KALENDER JAAR INGEDIEND TE WORDEN.
NA DEZE DATUM DIENT U UW FINANCIËLE VERPLICHTINGEN NA TE KOMEN.

HIERBIJ VOLDOE IK AAN HET BOVENSTAANDE EN ZEG IK HIERBIJ MIJN LIDMAATSCHAP OP:


Foutmelding 
 
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Lidmaatschapsnummer:
Straat:
Huisnummer:
Huisnummer toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Ik wil mijn lidmaatschap beëindigen omdat;

Reden van opzegging:
Datum ingang opzegging:
Datum:
Plaats:
Geboorte datum: