Mee-VIStoestemming

Over de MEE-VISTOESTEMMING bestaat nogal wat verwarring.
De toestemming waar Sportvisserij Nederland mee adverteert en deze promoot is alleen geldig in de wateren die in de Gezamelijke Llijst van Nederlandse Viswateren staan of die in de app vermeld zijn.

De wateren van de H.V. Vlissingen zijn NIET opgenomen in deze lijst en zijn dus voor deze toestemming niet van toepassing.

Vandaar dat de H.V. Vlissingen voor zijn leden een Mee-VIStoestemming in het leven heeft geroepen.
Hier voor geldt dat u als lid slecht drie maal per jaar een persoon mee mag nemen.

Voor de Mee-VIStoestemming zijn er enkele andere regels van kracht.
Zo is het niet in alle wateren toegestaan om te vissen, wel  geldt het algemeen reglement en de Catch And Release regel.
De Mee-VIStoestemming is éénmalig geldig en alleen op de datum die is aangevraagd.
De toestemming dient minimaal drie dagen voor de vis-datum aangevraagd te worden.
De Mee-VIStoestemming kunt u dan in overleg afhalen bij de ledenadministratie.

U kunt HIER u Mee-VIStoestemming aanvragen.

Foutmelding 
 

Gegevens lid H.V. VLISSINGEN

Naam
Tussenvoegsel
Voorletters
Geboortedatum aanvrager
VISpasnummer aanvrager
E-mailadres aanvrager

Gegevens MEE-visser

MEE-visdatum
Naam MEE-visser
tussenvoegsel MEE-visser
Voorletters MEE-visser
Geboortedatum MEE-visser
Geslacht MEE-visser
Adres MEE-visser
Huisnummer MEE-visser
Postcode MEE-visser
Woonplaats MEE-visser
Telefoonnummer MEE-visser
E-mailadres MEE-visser